Welkom bij de Afûk

Bent u in Fryslân komen wonen en wilt u de taal graag verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Of binne jo Frysktalich en wolle jo de taal graach skriuwen leare. It kin ek wêze dat jo op syk binne nei ferdjipping yn de taalskiednis en kultuer.

De Friese taal leren verstaan, lezen, spreken of schrijven; de Afûk helpt u daar graag bij. Op deze cursuswebsite vindt u alle informatie over het cursusaanbod, de cursusboeken en over eduFrysk, het digitale leerplatform voor de Friese taal.

Bij elke cursus vindt u het programma met de startdata en locaties, en kunt u zich inschrijven. De cursusbrochure aanvragen? Vul onderaan de pagina uw gegevens in en de brochure wordt u gratis toegestuurd. Voor vragen kunt u contact opnemen; email: kursus@afuk.nl of telefonisch 058-234 30 79.

We hopen u bij een cursus Fries te mogen begroeten.
Mei freonlike groetnis,

Koen Eekma
directeurAfukboekenkadowinkel

Kom gerust eens langs bij de Fryske boek- en kadowinkel aan de Boterhoek 3 in Leeuwarden. Jo binne fan herte wolkom!

En wanneer u niet in de gelegenheid bent om een groepscursus te volgen, bestaat de mogelijkheid voor een cursus zelfstudie Fries!