Het cursusseizoen heeft twee startmomenten: oktober en februari. De groepscursussen bestaan uit 10 lessen. De lessen vinden wekelijks plaats, met uitzondering van de schoolvakanties. Een les duurt 2 uur. De lessen worden voornamelijk ’s avonds gegeven van 19.30 – 21.30 uur.

Bij elke cursus op deze website vindt u de startdata, locaties, en kunt u zich inschrijven. Onderaan deze pagina een overzicht van de locaties. Na het aanmelden ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u de uitnodiging voor de eerste les. U wordt dan verder geïnformeerd over o.a. de docent en de locatie.

Door omstandigheden kan het voorkomen dat een keer een les uitvalt. U kunt het beste rekening houden met één of twee aansluitende reservedata.

U hoeft voor de cursus geen (les)boeken te bestellen, u ontvangt het cursuspakket bij de eerste les. Voor de betaling van het cursusgeld wordt een machtigingsformulier tijdens de les uitgedeeld. Na het volgen van twee cursuslessen volgt geen restitutie van cursusgeld of van cursusboeken.

Bij uw aanmelding voor een groepscursus ontvangt u één jaar gratis toegang tot eduFrysk, het online leerplatform voor de Friese taal.

Het programma voor na de zomer, seizoen 2019-2020 staat uiterlijk vanaf april op deze website. Prijswijzigingen per 1-1-2020. 

U kunt zich vanaf april inschrijven via deze website voor een taalcursus die start in oktober (30/9  1/10 en 2/10).

Heeft u vragen? Bel of mail dan naar de Afûk, tel. 058-234 30 79, email: kursus.afuk.nl 

De cursusorganisatie is niet bereikbaar van 15 juli t/m 2 augustus. Vanaf maandag 5 augustus kunt u weer contact met ons opnemen. 

Onderaan de pagina kunt u gratis de cursusbrochure bestellen of downloaden.


Op een ander moment in het jaar starten met een cursus, of een cursus in uw dorp organiseren?

Of organiseer eerst een workshop Fries!  

Op aanvraag kan een cursus/workshop ook gedurende het jaar georganiseerd worden, mits er 8 deelnemers zijn. Wilt u meer weten over de mogelijkheden s in uw woonplaats, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij horen graag van u!


Certificaat bij de cursus

Een cursist komt in aanmerking voor een certificaat als 80% van de cursus is gevolgd, voor blijk van deelname en succesvol volgen van de cursus. Als na afloop van de cursus blijkt dat een cursist 70% aanwezigheid heeft behaald, volgt er een overleg tussen de docent en de Afûk. Op basis van de inzet van de cursist tijdens de lessen, en eventuele thuisstudie, kan een uitzondering worden gemaakt. Als er 6 lessen van een cursus zijn gevolgd dan komt een cursist helaas niet in aanmerking voor een certificaat.

Cursussen/Workshops/Zelfstudie waarbij geen certificaat wordt uitgereikt zijn: workshops (van 2,5 – 3 uur), OpFryskkursus (3 lessen), Literatuer, Skiednis & Literatuer, en de (online) zelfstudie cursussen LearmarFrysk, SkriuwmarFrysk en Taalreis troch Europa.

Examen – Fryslân A-eksamen / SkriuwmarFrysk 1 en 2

Jaarlijks worden er twee examendagen georganiseerd, in januari en in april, voor het Fryslân A-diploma (Fries schrijven). Cursisten kunnen deelnemen aan het examen als de modules 1 en 2 van de cursus SkriuwmarFrysk zijn gevolgd. Meldt u zich niet aan voor een examen dan ontvangt u een certificaat als blijk van deelname en het succesvol volgen van de cursus. De norm is 80% aanwezigheid. Meer informatie over de examendata vindt u hier


Locaties van de taalcursussen

Een selectie van de locaties waar cursussen worden gegeven:

Ljouwert/Leeuwarden: Friesland College, Julianalaan 97.

Ljouwert/Leeuwarden: dbieb, Blokhuisppoort, Blokhuisplein 40.

Snits/Sneek: ROC Friese Poort, De Harste 4-6.

Drachten: ROC Friese Poort, De Splitting 21-23.

It Hearrenfean/Heerenveen: Sevenwolden Kingcollege, Ds. Kingwei 8.

Dokkum: Friesland College, Oranjewal 28. (Het Bolwerk)

Frjentsjer/Franeker: De Rank, Zilverstraat 36.

Peins: Teeskinkerij Peins, Skalsumerwei 2.

Balk: CSG Gaasterland, Douwe Aukesstrjitte 1.

Warkum/Workum: Hotel Aan de Wymerts,  Noard 37.

De Jouwer/Joure: Miks, Brugstraat 1.

Skylge/Terschelling: De Folkshegeskoalle Schylgeralân, Badweg Hoorn 11.


Afukboekenkadowinkel

Afûk boek- en kadowinkel

Kom gerust eens langs bij de Fryske boek- en kadowinkel aan de Boterhoek 3 in Leeuwarden.

U bent van harte welkom! Jo binne fan herte wolkom!

Of winkelje online yn de Afûk-websjop…