Eksamendagen 2018

eksamen en wereksamen:

Eksamen Datum Deidiel Plak
Fryslân A-eksamen / SkriuwmarFrysk-2 sneon 27 jannewaris  n.n.b. Ljouwert, lokaasje n.n.b.
Fryslân A-eksamen / SkriuwmarFrysk-2 sneon 28 april n.n.b. Ljouwert, lokaasje n.n.b.