Aantal lessen: 10

Cursusgeld: € 110,00 

inclusief cursusboeken

Voor wie is deze cursus? 

Deze beginnerscursus is geschikt voor u wanneer u de Friezen in uw omgeving wilt leren verstaan en ook de Friese artikelen in de krant of op internet niet aan u voorbij wilt laten gaan.

Wat kunt u verwachten in de lessen?

Alle lessen hebben dezelfde opbouw waarbij precies lezen en geconcentreerd luisteren belangrijke uitgangspunten zijn. Iedere les begint met het onderdeelharkje, lêze en útspraak’ (luisteren, lezen en uitspraak). Omdat luisteren alleen niet voldoende is, volgt het onderdeel ‘Oan ’e slach’  (aan de slag). Bij dit onderdeel wordt gewerkt aan oefeningen rondom de luister-/ leestekst waarbij diverse oefeningen worden aangeboden.

De focus ligt bij deze module op woordenschat maar enige kennis van grammatica is wel nodig om een tekst goed te kunnen verstaan en lezen. Zo komen o.a. de regelmatige en onregelmatige werkwoorden, meervoud en verkleiningen aan bod. De lessen eindigen met een ‘Ta beslút’ (Tot besluit). Een tekst wordt voorgelezen als afsluiting van de les en als voorbereiding op het huiswerk.

eduFrysk, het online leerplatform

Tot slot is het goed te weten dat het lesmateriaal van LearmarFrysk – module 1 ook op eduFrysk te vinden is. EduFrysk is het digitale leerplatform van de Afûk. U vindt hier gesproken teksten, muziek en beeldfragmenten met Friese ondertiteling. U bent dus continu bezig met het combineren van luisteren en lezen wat voor een goed woordbeeld zorgt. U krijgt bij uw cursus een jaar lang gratis toegang tot eduFrysk.

Programma

De groepscursus bestaat uit 10 lessen van iedere week twee uur. De dag van de startdatum is tevens uw vaste cursusavond, met uitzondering van de schoolvakanties. Naast de cursusavonden krijgt u ook opdrachten om thuis uit te voeren. Afhankelijk van de cursist is de tijdsbesteding aan het huiswerk verschillend.

Gemiddeld zijn cursisten een uur tot anderhalf uur per week bezig met het huiswerk. Aangeraden wordt om het huiswerk niet in één keer te maken. Het is effectiever om iets vaker met de taal bezig te zijn. In het boek is het huiswerk al opgedeeld in drie delen. Elk deel zal zo’n 10 à 15 minuten duren. Voor cursisten die iets meer willen is er nog een vierde deel.

U kunt zich momenteel inschrijven voor een cursus die start na de zomer. Inschrijven kan t/m 28 september.

Programma oktober – december 2018:

LearmarFrysk-module 1, Fries verstaan en lezen, basiscursus 

Plaats  Cursusdag  Startdatum  Tijd Inschrijven 
 Balk  dinsdag  2 oktober  19:30 – 21:30  neem contact op,
 Dokkum  maandag  1 oktober  19:30 – 21:30  tel: 058-2343079
 Drachten  dinsdag  2 oktober  19:30 – 21:30 e-mail: kursus@afuk.nl
 Franeker  dinsdag  2 oktober  19:30 – 21:30  neem contact op
 Heerenveen  maandag  1 oktober  19:30 – 21:30  neem contact op
 Leeuwarden  maandag  1 oktober  19:30 – 21.30  neem contact op
 Leeuwarden  dinsdag  2 oktober ! 10.00 – 12.00  neem contact op
 Sneek  woensdag  3 oktober  19:30 – 21:30  neem contact op

 

Programma februari – april 2019:

Plaats  Cursusdag  Startdatum  Tijd Inschrijven 
 Drachten  dinsdag  5 februari  19:30 – 21:30  Inschrijven
 Heerenveen  maandag  4 februari  19:30 – 21:30  Inschrijven
 Joure  dinsdag  5 februari  19:30 – 21:30  Inschrijven
 Leeuwarden  woensdag  6 februari  19:30 – 21.30  Inschrijven
 Leeuwarden  dinsdag  5 februari ! 10.00 – 12.00  Inschrijven
 Sneek  dinsdag  5 februari  19:30 – 21:30  Inschrijven

Het cursusbedrag is vanaf 1-1-2019: € 115,00, inclusief cursusboek en btw.

Vragen? > mail naar kursus@afuk.nl of neem telefonisch contact op: 058 – 234 30 79.

lear_ZW

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld hoofdstuk basisboek LearmarFrysk – module 1  –>