LearmarFrysk

Cursussen voor niet-Friestaligen die het Fries graag willen verstaan en lezen.

PraatmarFrysk

Cursus voor wie het Fries al goed verstaat en leest en het zelf nu ook wil spreken.

SkriuwmarFrysk

Koarte kursussen foar wa’t graach (better) Frysk skriuwen leare wol.

Frysk & Fryslân: Taal, kultuer en skiednis fan Fryslân

Hawwe jo de kursus SkriuwmarFrysk folge? Dan is dizze kursus in goed ferfolch.

Taalniveaucheck

Wilt u weten op welk niveau u de Friese taal beheerst? Doe dan de niveaucheck. Voor Fries verstaan, lezen en spreken: Klik hier voor de taalniveaucheck

Wolle jo witte op hokker nivo jo it Frysk skriuwen behearskje? Meitsje dan de nivotest foar it Frysk Skriuwen: Klik hjir foar de taalniveaucheck

0 Maak de taalniveautest
0 Ontdek de cursusboeken; bij de cursus staat een lesvoorbeeld
0 Zoek een cursuslocatie bij u in de buurt
…en schrijf u in voor één van de cursussen!

Bij uw aanmelding krijgt u één jaar gratis toegang tot eduFrysk, de online leeromgeving voor de Friese taal.