De cursus Fries in de zorg bestaat uit 6 lessen. De eerste les is een introductieles. Daar wordt aan de hand van een aantal artikelen en audiofragmenten duidelijk gemaakt waarom het zo belangrijk om het Fries te kunnen verstaan. In de introductieles wordt ook het een en ander uitgelegd over de verschillende Friese dialecten.

De thema’s van de andere vijf lessen zijn:

  • Basiswoordenschat
  • Het lichaam
  • Klachten uitleggen
  • Psychische klachten
  • Gezond leven en preventie

In elke les vindt u één of meerdere woordenlijsten met audio en een aantal opdrachten. Deze woorden komen vervolgens terug in dialogen met een aantal vragen of een luistertekst. De teksten zijn uitgeschreven zodat u mee kunt lezen.

Er zullen woorden in de tekst voorkomen die u nog niet hebt geleerd. Als u met de muis op een woord gaat staan, krijgt u de Nederlandse vertaling te zien. Elke les wordt afgesloten met een aantal werkwoorden en bijbehorende opdrachten.

Deze cursus kunt u als zelfstudie volgen en wordt u gratis aangeboden. De cursus wordt beschikbaar gesteld via eduFrysk, het digitale leerplatform voor de Friese taal.

Tijdsbesteding |Na de introductieles ligt de tijdsbesteding van de andere lessen gemiddeld per les tussen de 2 tot 3 uur.

Vragen? Neem eventueel contact op voor meer informatie: kursus@afuk.nl of tel. 058 – 234 30 79.

Cursus Fries in de zorg – zelfstudie  (6 lessen)

Aanmelden? > Klik op Inschrijven

Na het verzenden van uw inschrijving ontvangt u binnen enkele dagen de e-mail met cursusinformatie en handleiding voor eduFrysk.

In september ontvangt u een bericht van ons met informatie over het vervolgaanbod voor cursussen Fries en éénmalige informatie over taal in de zorg. Daarnaast met het verzoek een evaluatie over de zelfstudie te schrijven.