Workshop Gastfrij Frysk

Kursusjild: € 25,00

per dielnimmer

Doer: 2,5 oere

Foar ûndernimmers en ûndernimmersferieningen

Untdekke wat jo bedriuw en regio bysûnder makket en hoe bringe jo dat oer op de gasten, relaasjes en kunde.

De workshop Gastfrij Frysk lit jo op ‘e nij sjen nei de eigenheid fan it bedriuw, de kultuer, de streek, de taal en de eigen identiteit. Yn de workshop stiet sintraal hoe’t jo dizze aspekten op in natuerlike, autentike wize oerbringe kinne.

Mear ynformaasje oer Gastfrij Frysk is te finen op de webside: praatmarfrysk.nl: Gastfrij Frysk

Benijd nei hoe’t it der yn it Fryske bedriuwslibben foar stiet?logoPmF

Besjoch de bedriuwsfideo’s.

Fragen of kinne wy in workshop foar jo organisearje? Nim kontakt mei op mei de Afûk: tel. 058-234 30 79, of email: kursus@afuk.nl.